4 cbd olie osteoporose

CBD Olie En Botontkalking Of Osteoporose

Osteoporose, de officiële naam voor botontkalking, is een aandoening waarbij de botten poreuzer worden. Eigenlijk is dit een heel vaak voorkomende aandoening, waarvan veel mensen maar weinig weten. Want wist je dat niet alleen ouderen hier last van hebben, maar dat iedereen het kan krijgen? In Nederland zijn er ruim een miljoen mensen met osteoporose. Hoewel botontkalking niet zo ernstig lijkt, kan deze ziekte leiden tot botbreuken, rugpijn, ademhalingsproblemen en slecht functionerende organen. Het is dus de moeite waard om te proberen de progressie van osteoporose af te remmen, en uit onderzoek blijkt dat CBD Olie daarbij zou kunnen helpen.

Symptomen Van Botontkalking Of Osteoporose

Veel mensen denken dat osteoporose een ziekte is die alleen bij ouderen voorkomt. Nu is het wel zo dat het vaker voorkomt bij ouderen, vanaf 60 jaar stijgt het aantal steeds harder. Ook komt het ongeveer 5 keer zo vaak voor bij vrouwen, dan bij mannen. Maar in principe kan iedereen osteoporose krijgen.

Botontkalking betekent dat je botten zwakker worden. De buitenkant van de botten is hard, maar van binnen zit een sponsachtig weefsel, met kleine gaatjes. Bij osteoporose raakt het bot vervormd en worden de gaatjes veel groter. Er gaat weefsel verloren, wat het bot verzwakt, waardoor er een grotere kans is dat het breekt. Osteoporose kan ook lijden tot pijn, een slechte houding en verminderde mobiliteit.

Het lastige van osteoporose is dat je niet snel merkt dat je hier last van hebt. In het begin geeft de aandoening geen klachten, er zijn nog geen waarschuwingssignalen. Je weet natuurlijk niet dat je botten aan het verzwakken zijn. Pas nadat er een bot breekt, wanneer dat eigenlijk niet had moeten gebeuren, kan er gekeken worden of je osteoporose hebt. Andere tekenen van osteoporose zijn:

  • Rugpijn (door verzakken van wervels)
  • In elkaar zakken, je wordt kleiner
  • Voorover gebogen houding

Hoewel osteoporose in het begin geen ernstige aandoening is, kan het zeker wel leiden tot gezondheidsproblemen. Op latere leeftijd kan dit een gevaar voor de gezondheid zijn. Het breken van een bot kan tot complicaties leiden zoals bijvoorbeeld infecties, minder bewegingsvrijheid en angst, en dat kan een verlies van kwaliteit van leven tot gevolg hebben. Osteoporose vergroot het risico op andere klachten. Zo zal namelijk 25% van de mensen die een heup breken binnen een jaar na de breuk overlijden.

cbd olie osteoporose

Wat Gebeurt Er Bij Osteoporose?

Om te kunnen begrijpen hoe osteoporose in zijn werk gaat, moeten we wat meer te weten komen over de gezonde groei van botten. Bij botontkalking gaat er wat mis bij het vormen van de botten. Gedurende je leven groeien je botten niet alleen, ze worden ook afgebroken. Er vindt continu een proces van afbraak (resorptie) en formatie (groei) plaats. Er zijn drie cellen die dit vormgeven van botten uitvoeren:

  • Osteoclasten (zorgen voor resorptie)
  • Osteoblasten (vormen nieuw bot)
  • Osteocyten (bepalen de tijd en plaats van de processen)

Het afbreken van botweefsel gaat in beginsel sneller dan het vervangen van het weefsel. In het geval van osteoporose wordt het resorptie- of afbraakproces versneld. Daardoor zullen de botten uiteindelijk steeds  zwakker worden, omdat het vormen van nieuw bot veel langer duurt.

Onderzoek Naar CBD Olie Bij Osteoporose

Er is medicatie die kan helpen bij osteoporose, die het vormen van nieuw bot stimuleren of de werking van de osteoclasten, die bot afbreken tegengaan. Deze kunnen echter vervelende bijwerkingen geven en je moet deze langdurig genomen blijven nemen. Uit onderzoek blijkt dat CBD ook goede resultaten kan geven. Dit natuurlijke middel kan botvorming bevorderen en het genezingsproces bij botbreuken versnellen.

CBD is een cannabinoïde afkomstig van de hennepplant, die met het menselijke endocannabinoïde systeem (ECS) samenwerkt. Er is onderzoek gedaan naar in de invloed van CBD en het ECS op osteoporose. Het ECS reguleert processen in het lichaam via receptoren. Dit zijn CB1 en CB2 receptoren.

cbd olie botontkalking osteoporose

Invloed Van Receptoren Op Osteoporose

Uit onderzoek dat aan de University of Edinburgh en de University of Glasgow gedaan werd in 2009, blijkt dat de CB1 receptor betrokken is bij de regulatie van de botgezondheid.

Centraal in het onderzoek stonden muizen die een gebrek aan CB1 receptoren hadden. Het bleek dat deze muizen veel sneller osteoporose ontwikkelden dan de muizen in de controle groep. De muizen met een tekort aan CB1 receptoren hadden adipocyten (een bepaald soort vetcellen) in het beenmerg en dat is een kenmerk van osteoporose. De wetenschappers concludeerden dat de CB1 receptoren een belangrijke rol spelen in de botvorming.

De CB2 receptoren hebben echter ook invloed op het ontstaan van osteoporose. In 2010 deed de Bone Research Group van de University of Edinburgh onderzoek naar de rol van cannabinoïde receptoren bij botvorming. Ze wilden onderzoeken of ze mogelijk therapeutisch gebruikt konden om resorptie van bot tegen te gaan of opbouw te bevorderen.

Uit het onderzoek blijkt dat de CB2 receptoren op verschillende manieren invloed uitoefenen. Zo kan het onderdrukken van deze receptoren de productie van osteoclasten afremmen, waardoor bot resorptie wordt tegengegaan. Maar de onderzoekers vonden ook bewijs dat het activeren van CB2 opbouwend werkte, waarbij de beenmerg cellen omgezet werden in osteoblasten. Deze stimuleren juist de aanmaak van bot.

Een internationaal team onderzoekers deed in 2009 onderzoek naar de mogelijkheden van CBD bij osteoporose. Ze bestudeerden het effect van CBD op receptor GPR55. CBD heeft een antagonistische werking op deze receptor, waardoor er meer osteoclasten worden aangemaakt. Maar CBD beperkt daarbij ook de werking van osteoclasten en gaat daardoor resorptie van botweefsel tegen. De onderzoekers vermoeden daarom dat CBD een positief effect op de klachten van osteoporose kan hebben.

cbd tabletten olie osteoporose

Onderzoek Naar CBD En Botbreuken

Nog een reden dat CBD bij osteoporose kan helpen is het positieve effect dat het heeft op de groei van botten. In 2015 deed een team wetenschappers onderzoek naar CBD bij botbreuken. Dit onderzoek werd gedaan op muizen. CBD bleek de genezing van de breuk te versnellen en niet alleen dat: het bot dat genas met ondersteuning van CBD was ook sterker en steviger dan bot dat er niet mee behandeld was.

CBD Olie Gebruiken Bij Osteoporose

Uit de onderzoeken lijkt naar voren te komen dat het endocannabinoïde systeem een belangrijke rol speelt in botgezondheid. We weten nog niet alles, maar de stukjes van de puzzel komen steeds meer op hun plek te vallen, waarna een duidelijker beeld ontstaat. CBD Olie of CBD Tabletten zouden heel goed als ondersteunend middel gebruikt kunnen worden bij osteorporose. Niet alleen kan het de vorming van bot ondersteunen, het zou zelfs ingezet kunnen worden om klachten van botontkalking te voorkomen. Het is een veilig middel, dat ook geschikt is om gedurende lange tijd te nemen terwijl het nauwelijks bijwerkingen geeft. Daarom zou CBD Olie een erg interessant natuurlijk alternatief kunnen zijn voor de huidige synthetische medicijnen tegen osteoporose.

Het CBD E-book!

Download gratis