Cannabis kan het gedrag bij dementie verbeteren

Een dementie medicijn is in Nederland en andere landen op de wereld is hard nodig. In Nederland lijdt één op de vijf mensen aan dementie. Bij vrouwen is dit zelfs één op de drie. Door de vergrijzing is de verwachting dat het aantal patiënten zal toenemen. Om deze reden is het noodzakelijk dat er een medicijn tegen dementie wordt uitgevonden. Of die helpt tegen bepaalde problemen.  Uit onderzoek is gebleken dat CBD helpt tegen de gedragsproblemen van dementie. Meer daarover leest u in onze blog.

Wat is dementie?

Dementie is een ziekte  waarbij oudere mensen hun geheugen langzaam, maar zeker verliezen. Maar dementie is veel meer dan dat. De term dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 hersenaandoeningen. Een van de meest bekende is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast zijn er ook vormen met ingewikkelde namen als vasculaire dementie en frontotemporale dementie. Wat al deze ziektes gemeen hebben is het feit dat de hersenen worden aangetast. Daarbij kunnen hersencellen of verbindingen tussen die cellen kapotgaan. Als gevolg hiervan ontstaan veel problemen. Meestal kan een patiënt op een gegeven moment niet meer voor zichzelf zorgen. Uiteindelijk zal altijd de dood volgen.

Kenmerken van dementie

De kenmerken van dementie lopen erg uiteen. Geheugenverlies is het meest bekende symptoom is geheugenverlies. Maar daar blijft het helaas niet bij. Dagelijkse handelingen als het smeren van een boterham of het zetten van een kop koffie wordt bijna onmogelijk. Daarbij kunnen onderstaande symptomen samen in meer of mindere mate de kop opsteken:

– Men raakt het idee van tijd en plaats kwijt
– De taalfunctie wordt aangetast: iemand blijf midden in een zin hangen
– Men wordt vergeetachtig (de welbekende sleutels in de koelkast)
– Beoordelingsvermogen vermindert: men kan zomaar veel geld gaan uitgeven
– Het zicht wordt aangetast
– Gedragsverandering: emoties die snel omslaan (angst, achterdocht, depressie)

Gedragsproblemen van dementie worden verholpen door CBD

Wetenschappers van het universitair ziekenhuis in Geneve hebben weten vast te stellen dat CBD en THC de gedragsproblemen tijdens dementie verminderde. Tien vrouwen met ernstige gedragsproblemen door dementie kregen -tijdens een onderzoek- twee maanden CBD en THC toegediend, in de verhouding 2:1. Het betrof rond de 18 mg CBD en rond de 9 mg THC.
Sterke verbetering zichtbaar. Na die twee maanden vertoonden de dames 40% minder gedragsproblemen. Daarnaast nam de stijfheid van hun lichaam sterk af. Het verzorgend personeel meldde dat de dames makkelijker te vervoeren en te verzorgen waren. Ook hun contact met hun patiënten verbeterde. Een ander bijkomend voordeel was dat de patiënten minder opiaten hoefden te slikken waardoor problemen met obstipatie afnamen. En dit alles zonder bijwerkingen!

https://www.pgmcg.nl/2019/04/volgens-studie-kan-cannabis-gedrag-verbeteren-bij-patienten-met-dementie/?fbclid=IwAR2-DPW5s9–_udC4NM7uYOsFYRcgyCEa9fY0Qpzj7MdSV2uGZD5PrElhTs